Avís legal

Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l'accés a la informació sobre les activitats i iniciatives del Col·legi Claret Valls. El seu contingut és propietat del Col·legi Claret Valls per la qual cosa la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació que s´hi recull, haurà de ser autoritzada per escrit pel Col·legi Claret Valls.

Col·legi Claret Valls,  es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts d'aquest web en qualsevol moment, sense assumir cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, el Col·legi Claret Valls es reserva la facultat d'efectuar modificacions a la seva configuració o presentació, en el ben entès que pot fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Tant l'accés al web del Col-legi Claret Vall com l'ús de qualsevol informació que contingui és d'exclusiva responsabilitat de la persona usuària, de manera que el Col·legi Claret Valls no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l'accés o ús de la informació.

Col·legi Claret Valls no garanteix que la informació, textos, gràfics, enllaços, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets. Per tant, en cap cas els textos legislatius que apareixen en aquest web tenen fe pública. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra mena de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directament o indirecta, a través del seu web.

Col·legi Claret Vallsll exclou i declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet, i no contrau cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

© Col·legi Claret Valls