Notícies

dimecres, 3 juliol, 2019 - 12:30

Claustre Resultats Diagnòstic-Enquestes (ESCALAE).

Presentació de l'informe de diagnòstic intern que el centre fa a través de la Rúbrica de Transformació Educativa que ens indica en quin nivell del procés de transformació es troba l'escola. Auto-Diagnòstic Pedagògic i resultats de l'enquesta de benestar per a una millora contínua.