Notícies

dimecres, 13 setembre, 2017 - 11:30

Introducció del Pla Anual d'aquest curs i el lema d'enguany.

El Pla Anual de Centre és el document que conté la planificació general del període escolar al que fa referència. Aquesta programació, elaborada per l'Equip Directiu, té com a punt de partença l'avaluació que es realitza dels objectius proposats en el curs anterior, així com d'allò esdevingut al llarg de l'anterior període. L'avaluació, entre altres aspectes, defineix perfectament la realitat educativa del Centre i els recursos humans i materials de què disposa. Les conclusions de l'esmentada anàlisi són la base sobre la qual es desplega el present document.
Com a centre educatiu que forma els seus alumnes en l'humanisme cristià, cada curs ens proposem el treball formatiu a partir d'una màxima o lema. Aquest curs l'escollit és «La força de la Paraula».
En el llibre de Gènesi es relata que Déu, després de crear totes les coses de la terra, els animals i les plantes i els peixos del mar, va presentar cada un dels éssers creats a Adam, perquè aquest li digués quins noms els posaria. 
L' episodi fa present la necessitat que tenim les persones de donar resposta a moltes diverses situacions que se'ns esdevenen. Les respostes més encertades seran sens dubte, les que fruit del coneixement, l'aprenentage, la reflexió i l'estudi, es serviran dels mots adquirits per gestionar-les.
El repte però de les nostres vides no en serà cap altre que el d'arribar a poder encertar el veritable mot que es correspongui amb la realitat o resposta que se'ns demandi.
La paraula té la força de clarificar, però també de confondre. Com totes les eines creades per les persones, l'eina de la paraula també depèn totalment de la intenció del qui la utilitza, per fer el bé o fer el mal. D'aquí ve la necessitat d'educar les persones en l'ús de les paraules per al bé, i deixar de banda les que fereixen o fan el mal.
Aquesta opció, aquest compromís és fonamental per crear una societat del bé i del benestar. Jesús ens ensenya aquest camí de compromís vers el bé comú i ens convida a passar per aquest món fent el bé.
Fent cas a aquesta invitació, convidem la comunitat educativa, alumnes, professors i pares que, conscients del doble poder de la paraula, el constructiu i el destructiu, ens comprometem tots plegats a escollir i utilitzar, amb llibertat i convicció, aquelles paraules (fets, accions, opinions, crítiques, queixes,...) que fan el bé i ajuden a edificar un entorn millor per tots nosaltres. Tinguem tots un bon curs, amb «La força de la paraula»!!!

L'Equip Directiu
Valls, 24 de juliol de 2017