EDC: Activitats

Activitats previstes per a l'assoliment dels objectius


Les activitats i la seva temporització es recullen en la taula següent:

 

Torna a l'índex