EDC: Aplicacions i serveis

Aplicacions i serveis digitals


Aplicacions a disposició de les famílies

Per tal de fer el seguiment de la vida acadèmica i dels resultats dels seus fills, les famílies poden consultar la pàgina web del centre o la plataforma acadèmica Educamos.

A la pàgina web, disponible a https://claretvalls.cat, s'hi troba informació de caràcter general, oberta a tot el públic.

A través de la plataforma Educamos es procedeix a distribuir tota la informació d'interès per a les famílies matriculades: butlletins acadèmics, circulars i avisos, etc.

L'accés a Educamos es pot fer a través de la versió web disponible a https://claretvalls.cat/e2, o a través de l'app instal·lable al mòbil (versió Android / versió iPhone).

 

Aplicacions a disposició dels alumnes

A banda de la web i d'Educamos, on els alumnes poden fer el seguiment de l'agenda escolar amb deures, exàmens, etc., l'alumnat pot accedir a partir de cicle superior de primària a un compte de Google Workspace for Education i al Moodle del col·legi.

L'espai de Google Workspace for Education ofereix principalment l'eina de correu electrònic amb domini claretvalls.cat. També estan accessible eines de Google com són el Drive, el Meet, el Calendar, etc. Com que es tracta d'un compte dedicat a l'ús acadèmic i per evitar riscos la capacitat d'enviar i rebre correus està limitada a comptes amb domini claretvalls.cat o claret-valls.org.

Pel que fa al Moodle, que al nostre centre anomenem Claret en Línia o simplement CeL, està a disposició del professorat que vulgui utilitzar-lo en les seves matèries. L'alumnat, amb el nom d'usuari i contrasenya que se'ls proporciona, pot accedir als continguts i realitzar activitats diverses.

A banda de l'anterior algunes editorials ofereixen entorns de treball en paral·lel al llibre de text.

 

Aplicacions a disposició del professorat

El professorat té accés a la web, a Educamos, a Google Workspace for Education i al Moodle.

Pel que fa a Google Workspace, tant el professorat com la resta de treballador de col·legi disposen d'un compte de correu electrònic amb domini claret-valls.org, i l'accés a les diverses eines de Google.

A més a més, en ser membres del servei educatiu de Catalunya, el professorat també té en paral·lel un compte de Google Workspace amb domini xtec.cat.

 

Torna a l'índex