EDC: Objectius

Objectius


Els objectius per als propers cursos serien els següents:


    • Seqüenciar i avaluar la Competència Digital de l’Alumnat.
    • Elaborar l’EDC.
    • Promoure l’ús del Moodle als cursos superiors de primària i a l’ESO.
    • Facilitar espais i temps al professorat per a la innovació digital.
    • Proposar estratègies per millorar la pràctica avaluativa fent ús de tecnologies digitals.
    • Analitzar els avantatges i inconvenients i decidir sobre l’ús del mòbil a l’aula.
      

 

Torna a l'índex