EDC: Protecció de dades

Documents per a la protecció de dades de l'alumnat


La protecció de dades personals, tant de l'alumnat com de la resta de persones que tenen relació amb el centre, ve marcada pel Protocol de Protecció de Dades del Col·legi Claret. En aquest protocol s'estableix de quina manera s'ha de dur a terme el processament de les diferents dades personals dels afectats.

Pel que fa als alumnes, en el moment de la matrícula les seves famílies signen la documentació de protecció de dades corresponent, on se'ls ofereix la possibilitat d'acceptar o denegar l'ús de la imatge i dels treballs dels menors.

A partir de cicle superior de primària, i en el moment en què es fa ús de serveis digitals com el correu electrònic o el Moodle, les famílies o els majors de 14 anys signen l'autorització o consentiment per a què sigui el centre qui gestioni l'alta i baixa d'aquests serveis.

 

Torna a l'índex