Segurament et trobes en una etapa de la vida en què et preocupa triar la teva futura professió. És molt possible que examinis la teva manera de ser i consideris el món laboral i els diversos estudis amb més intensitat que poc temps enrere i miris de determinar quins estudis o quines ocupacions et podrien proporcionar més satisfacció.

Aquest Qüestionari d'orientació professional ha estat elaborat amb l'ànim d'ajudar-te en el procés d'anar decidint el teu futur professional.

Segueix

Pàgina 1