Notícies

dilluns, 4 juliol, 2016 - 17:45

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT AMB LA PSICÒLOGA MARTA ORTEGA.

Treballant per al futur, avui curs de formació permanent amb la fisioterapeuta especialitzada en desenvolupament infantil MARTA ORTEGA, a tots els docents del centre, sobre LA IMPORTÀNCIA DEL MOVIMENT PER AL DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE, i la IMMADURESA NEUROMOTRIU I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES EN L'APRENENTATGE.
Els objectius de tot plegat són:
-Identificar i entendre dificultats i actituds que hi ha a l'aula.
-Detectar nens que presenten una INM (Inmaduresa Neuromotriu) de base.
-Obtenir eines per actuar davant de situacions quotidianes.