Notícies

dijous, 7 setembre, 2017 - 09:15

Formació permanent del professorat (Cicle Mitjà).

Els professors de primària que interactuaran aquest curs amb algun alumne amb sordesa a l’aula, assisteixen a la jornada que organitza el CREDA, a Tarragona. 
L’activitat que hi fan porta per títol “Estratègies comunicatives i metodològiques que afavoreixen l’aprenentatge de l’alumnat amb sordesa escolaritzat al centre ordinari” 
Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.