Notícies

dimarts, 29 octubre, 2019 - 12:45

L’inici de les pràctiques de laboratori a 3r ESO.

Els alumnes de 3r ESO han iniciat les pràctiques de laboratori per així posar en pràctica els coneixements treballats a l’aula.

L’activitat es duu a terme mitjançant un treball cooperatiu en el qual cadascú és el responsable d’un càrrec diferent: encarregat de material, encarregat de mantenir l’ordre i la neteja del material de laboratori,…

Les pràctiques treballades durant aquestes primeres setmanes han estat:

  • “Bubble Life & Temperature”, on comprovem si la temperatura afecta realment la vida d’una bombolla de sabó.                
  • Comprovació de la densitat de l’aigua quan afegim diferents concentracions de NaCl (clorur de sodi).
  • Determinació de la densitat de sòlids regulars i irregulars.