Consell escolar

Segons l'article 31 del Reglament de Règim Interior.

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d'administració i serveis, i de la institució titular.

Composició del Consell Escolar (darrera modificació, desembre 2016):

President del Consell Escolar Josep Fusté Vallvé, Director del col·legi
Representant del titular M Teresa Novau Itchart
Representant del titular Joan Euras Barniol
Representant del professorat Carles Villegas Villarejo
Representant de l'AMPA Albert Roig Rubió
Representant del titular Josep Codina Plana
Representant del professorat Josep Corrales Sojo
Representant de pares i mares Ricard Domingo Roselló
Representant del professorat Montserrat Besora Pérez
Representant del professorat Enric Miquel Bosch
Representant de pares i mares Antonio Arenas Castillo
Representant de pares i mares Enric Garcia Carmona
Representant del PAS Dolors Abellà Calbet
Representant de l'alumnat Carles Magriñà Torrell
Representant de l'alumnat Marta Lladó Rodon
Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè