Educació cristiana

L'educació cristiana

En la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Amb aquest objectiu,

  • els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives;
  • eduquem la seva dimensió social i promovem la inserció en el món de forma responsable i constructiva;
  • fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.

L'educació cristiana ha de tenir sempre el caràcter d'un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies, els quals han de respectar igualment el Caràcter Propi del centre. Amb aquests criteris,

  • ensenyem la religió catòlica i pretenem la formació d'uns alumnes conscients i responsables, a través d'un plantejament fonamentat i crític de la qüestió religiosa;
  • afavorim la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, de manera que desemboqui en lasíntesi entre la fe i la vida, i en la seva participació activa en la comunitat eclesial;
  • eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l'acció educativa i perquè el seu conreu és especialment urgent en la nostra societat.

Tenim un Projecte Educatiu que concreta la realització gradual i progressiva d'aquesta proposta d'educació integral, d'acord amb els diversos nivells escolars.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
  • La calçotada a la llar

  • Treball per projectes