Reglament i normes de funcionament

  • La llar del Petit Claret

  • Sant Jordi 2021 a ESO

    Aquest Sant Jordi l'hem celebrat realitzant múltiples activitats: representacions de la llegenda, decoració de pedres, lectura de poemes ...