Sol·licita més informació del nostre projecte

També pots consultar aquí les principals característiques del nostre centre.

Podeu fer-nos arribar la sol·licitud d'inscripció emplenada i escanejada a l'adreça electrònica: secretaria@claret-valls.org o bé portar-la a la secretaria del Col·legi.

Caldrà adjuntar fotocòpies de:

  1. Llibre de família
  2. DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a si en té
  3. DNI/NIE/Passaport dels tutors (pare, mare, tutors...)
  4. Padró si l’adreça és diferent de la que figura al DNI/NIE

Dates a tenir en compte per a la inscripció a llar d'infants:

  • Presentació de sol·licituds:  Del 10 al 21 de maig de 2021
  • Matrícula: Del 16 al 22 de juny de 2021